Trade, Business and Investment Environment between Russia and Turkey

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trade, Business and Investment Environment between Russia and Turkey
Autor práce:
Savitskiy, Anton
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis examines business, trade and investment relations between Russian Federation and The Republic of Turkey. The analyzed period falls into the last decade, emphasized on the recent years 2012-2015 because this period appears to be the most interesting in terms of cooperation development trend. The analysis is carried out based on the evaluation of economic performances of both countries as well as on their bilateral trade and economic cooperation statistics. This research also considers the overview of current joint projects both on the territory of Russia and Turkey. Furthermore, it investigates how much dependent both economics are on each other, through the example of outcomes that had appeared as a result of recent conflict between them
Klíčová slova:
Russian-Turkish relations; Business and Trade; Foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
30.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54433_xsava02.pdf [1,32 MB]
Oponentura:
49872_halik.pdf [65,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
54433_sterbovl.pdf [64,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54433/podrobnosti