Interest rate management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Interest rate management
Překlad názvu:
Management úrokového rizika
Autor práce:
Vlas, Olesea
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kolman, Marek
Osoba oponující práci:
Janda, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat úrokové riziko plynoucí z pohybů úrokových sazeb. Teoretická část je zaměřena na poskytování rozsáhlého přehledu o obecných rysů úrokových sazeb, úrokového rizika a jeho měřicí a zajišťovací systémy. Praktická část je zaměřena na zachycení přírůstků čistého úrokového výnosu banky pomocí modelu GAP. Konečné výsledky jsou shrnuty v závěru této diplomové práce.
Klíčová slova:
deriváty; výnosová křivka; gap analýza ; úrokové riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 1. 2015
Datum podání práce:
31. 8. 2015
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50927_xvlao05.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
48558_janda.pdf [127,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
50927_xkolm49.pdf [65,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50927/podrobnosti