Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí
Autor práce:
Hicl, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat integrovaný dopravní systém města Nürnberg a jeho nejbližšího okolí. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. V první z nich (kapitola 2) jsou definovány teoretické pojmy související s problematikou integrovaných dopravních systémů, dále jsou v této kapitole uvedeny mj. výhody integrace nebo problémové okruhy, kterými je nutné se zabývat při tvorbě integrovaných dopravních systémů. Další kapitola (kapitola 3) představuje město Nürnberg - po obecných a historických faktech jsou zmíněné důležité informace týkající se hlavních dopravních terminálů města. Poslední ze stěžejních kapitol (kapitola 4) analyzuje integrovaný dopravní systém města Nürnberg - v rámci kapitoly jsou představeny tamní druhy veřejné dopravy, participující dopravci a tarifní systém.
Klíčová slova:
dopravní svaz; Nürnberg; veřejná osobní doprava; integrovaný dopravní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2016
Datum podání práce:
11. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55707_xhicj00.pdf [24,85 MB]
Oponentura:
46993_mervart.pdf [431,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
55707_zeleny.pdf [331,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55707/podrobnosti