Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí
Autor práce:
Hicl, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to analyse the integrated public transport system of Nuremberg and its closest agglomeration. The thesis is divided into three main chapters. In the first of them (chapter 2) theoretical concepts, which are related to the integrated public transport system, are defined. In this chapter also the advantages of integration or the problem areas, which need to be solved while formatting the integrated public transport systems, are described. The next chapter (chapter 3) presents Nuremberg - after general and historical facts, information about the major transport terminals of the city are mentioned. In the last of the important chapters (chapter 4), the integrated public transport system of Nuremberg is analysed - categories of public transport, participating carriers and the tariff system are described here.
Klíčová slova:
integrated public transport system; public transport; public transport association; Nuremberg

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2016
Datum podání práce:
11. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55707_xhicj00.pdf [24,85 MB]
Oponentura:
46993_mervart.pdf [431,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
55707_zeleny.pdf [331,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55707/podrobnosti