Veřejná osobní doprava města Berlín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava města Berlín
Autor práce:
Pitrová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Špeta, Stanislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat veřejnou osobní dopravu v Berlíně. Práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky osobní dopravy, popisuje město Berlín, dále propojuje vývoj jednotlivých způsobů dopravy s historií. Dále se v praktické části zabývá popisem jednotlivých dopravních systémů, jízdními tarify a novými trendy v informačních technologiích, které pomáhají cestujícím k lepší orientaci.
Klíčová slova:
U-Bahn; Osobní veřejná doprava; Vývoj dopravy; Berlín; Integrované dopravní systémy; S-Bahn; Dopravní svaz Berlín-Braniborsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2016
Datum podání práce:
11. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55708_xpitb00.pdf [1,96 MB]
Veřejná příloha:
13563_xpitb00.pdf [477,58 kB]
Oponentura:
47372_Špeta.pdf [3,21 MB]
Hodnocení vedoucího:
55708_zeleny.pdf [330,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55708/podrobnosti