Veřejná osobní doprava města Berlín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava města Berlín
Autor práce:
Pitrová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Špeta, Stanislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis was to analyse public transport in Berlin. The work deals with the theoretical introduction to the issue of public transport describes the city of Berlin and shows the connection of development of individual means of transport with Berlin's history. The practical part of the work focuses on description of individual traffic systems. It also deals with the fare and new trends in information technologies that are developed to help passengers for better orientation.
Klíčová slova:
U-Bahn; S-Bahn; transport corporation Berlin-Brandenburg ; integrated traffic systems; development of transport; public transport; Berlin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2016
Datum podání práce:
11. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55708_xpitb00.pdf [1,96 MB]
Veřejná příloha:
13563_xpitb00.pdf [477,58 kB]
Oponentura:
47372_Špeta.pdf [3,21 MB]
Hodnocení vedoucího:
55708_zeleny.pdf [330,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55708/podrobnosti