Veřejná osobní doprava v Mnichově

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Mnichově
Autor práce:
Krupka, Kamil
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Kaluhová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Veřejná osobní doprava je neustále aktuálním tématem a v rámci dopravní situace ve městech má velmi důležitou pozici. Jedná se totiž o nástroj omezení individuální automobilové dopravy právě ve městech. S tím souvisí pohodlnější a kvalitnější pohyb cestujících. Dále má veřejná doprava pozitivní vliv na životní prostředí a ovlivňuje i vzhled měst. Tato bakalářská práce se zabývá teoretickou otázkou veřejné osobní dopravy ve městech, její kombinací s individuální automobilovou dopravou a preferencemi hromadné dopravy. V praktické části jsou poté teoretické poznatky aplikovány na konkrétní příklad - město Mnichov. Hlavní pilíř praktické části tvoří celkový pohled na dopravní infrastrukturu v Mnichově a hlavně na veřejnou osobní dopravu. Tato část je popsána z pohledu historického vývoje, aktuální situace, tarifního systému, dopravních prostředků, jednotlivých linek a také budoucích projektů, plánů a trendů.
Klíčová slova:
Veřejná osobní doprava; Mnichov; Tarifní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
11. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56389_xkruk09.pdf [2,72 MB]
Veřejná příloha:
13693_xkruk09.pdf [2,27 MB]
Oponentura:
47544_Kaluhová.pdf [624,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
56389_zeleny.pdf [331,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56389/podrobnosti