Veřejná osobní doprava v Mnichově

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava v Mnichově
Autor práce:
Krupka, Kamil
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Kaluhová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Public transport is one of very often discussed topics and this topic surely should be discussed, because public transport affects the whole situation in cities. It can bring more comfortable and faster travel options for passengers. Public transport also influences the environment and visage of cities. This Bachelors Thesis deals with the topic of public transport in cities both from theoretical and practical point of view. Theoretical part deals with important terms associated with this topic. Practical part is about public transport in Munich and it deals with the complex situation. That means the whole transport infrastructure and mainly the public transport in Munich itself, history, current situation, fares, means of transport, lines and also future projects and trends.
Klíčová slova:
Public transport; Munich; Fare

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
11. 5. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56389_xkruk09.pdf [2,72 MB]
Veřejná příloha:
13693_xkruk09.pdf [2,27 MB]
Oponentura:
47544_Kaluhová.pdf [624,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
56389_zeleny.pdf [331,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56389/podrobnosti