Building future standard and Knowledge Management for Inventory Management in Logistics Europe Central

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Building future standard and Knowledge Management for Inventory Management in Logistics Europe Central
Autor práce:
Oravcová, Lucia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Jirsák, Petr
Osoba oponující práci:
Colantuoni, Rossella
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to build standards and Knowledge Management for the Inventory Management in the Materials Management department in the Logistics Europe Central region. The theoretical of this master thesis part provides a theoretical basis in Lean management with the focus on administrative environment. It further clarifies the importance and benefits of standards and Knowledge Management in the context of Lean and describes Lean frameworks used for building the project steps of the practical part of this master thesis. Furthermore, an overview about current Lean practices in the company is provided. The practical part of this master thesis portrays the establishment and development of standards and Knowledge management in the Materials Management department. In details, the project steps are discussed and illustrated where applicable. Status update of the project is provided including the feedback of relevant stakeholders. Lastly, author gives recommendations for the further continuation of the project for the department from strategic, tactical and operational perspective.
Klíčová slova:
SDCA; Lean Management; Knowledge Management ; Standard; PDCA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 2. 2015
Datum podání práce:
20. 8. 2015
Datum obhajoby:
10.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51823_xoral02.pdf [6,74 MB]
Neveřejná příloha:
Neveřejný soubor
Oponentura:
44487_Colantuoni.pdf [84,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
51823_jirsakp.pdf [434,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51823/podrobnosti