Marketingová strategie společnosti Aeroflot se zaměřením na věrnostní program Aeroflot bonus

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová strategie společnosti Aeroflot se zaměřením na věrnostní program Aeroflot bonus
Autor práce:
Tertychnaya, Irina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Mikeš, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové a komerční komunikaci ve společnosti Aeroflot se zaměřením na jeden z nástrojů podpory prodeje - věrnostní program pro loajální cestující. Jedním z hlavních cílů mé diplomové práce je analyzovat věrnostní program společnosti Aeroflot - Aeroflot Bonus, identifikovat jeho základní prvky, a výhody, které přináší svým zákazníkům a na základě provedené analýzy marketingového a komunikačního mixu navrhnout doporučeni do budoucna.
Klíčová slova:
Věrnostní program; podpora prodeje; odměňování; marketing v letectví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2014
Datum podání práce:
7. 5. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49454_xteri00.pdf [1,18 MB]
Oponentura:
43456_mikesj.pdf [65,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
49454_postler.pdf [68,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49454/podrobnosti