Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová strategie společnosti Aeroflot se zaměřením na věrnostní program Aeroflot bonus

Autor práce: Tertychnaya, Irina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Mikeš, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová strategie společnosti Aeroflot se zaměřením na věrnostní program Aeroflot bonus
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové a komerční komunikaci ve společnosti Aeroflot se zaměřením na jeden z nástrojů podpory prodeje - věrnostní program pro loajální cestující. Jedním z hlavních cílů mé diplomové práce je analyzovat věrnostní program společnosti Aeroflot - Aeroflot Bonus, identifikovat jeho základní prvky, a výhody, které přináší svým zákazníkům a na základě provedené analýzy marketingového a komunikačního mixu navrhnout doporučeni do budoucna.
Klíčová slova: Věrnostní program; podpora prodeje; odměňování; marketing v letectví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová strategie společnosti Aeroflot se zaměřením na věrnostní program Aeroflot bonus
Překlad názvu: Marketing strategy of company Aeroflot focuses on loyalty program Aeroflot Bonus
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master Thesis deals with marketing and communication strategy of company Aeroflot and focuses on one of the tool of the sales promotion -- loyalty program Aeroflot Bonus. The aim of this thesis is to analyze loyalty program Aeroflot Bonus and to identify the main operating principles and bonuses that program offers to their members. In the conclusion of Master Thesis, based on analysis of marketing and communication mix, are designed suggestions and recommendations for improvements in the future.
Klíčová slova: airline marketing; Loyalty program; bonus; sales promotion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2014
Datum podání práce: 7. 5. 2015
Datum obhajoby: 17.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49454_xteri00.pdf [1,18 MB]
Oponentura43456_mikesj.pdf [65,56 kB]
Hodnocení vedoucího49454_postler.pdf [68,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49454/podrobnosti