Finanční analýza a strategická analýza společnosti Strojírny Poldi, a.s. pro účely ocenění

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a strategická analýza společnosti Strojírny Poldi, a.s. pro účely ocenění
Autor práce:
Staňková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kuchyňa, Pavel
Osoba oponující práci:
Dufková, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the financial and strategic analysis for the purpose of business valuation. The work aims to characterize a specific company and its line of business. The main objective of this work is to create a basis for the valuation of one of the subsidiaries of JET Investment, a.s. This need is based on the current investment opportunities. Therefore, considering a specific user of financial and strategic analysis with its specific requirements, to him it is the most important thing to learn about the short- and long-term prospects of the selected company, which are Strojírny Poldi, a.s. Short-term prospects will be determined by financial analysis based primarily on Grünwald site index. There is a synthesis to be made in order to draw conclusions about the long-term prospects where thanks to the SWOT analysis the knowledge of both the external and internal analysis is utilised.
Klíčová slova:
SWOT analysis; Grünwald site index; financial analysis; strategic analysis; Strojírny Poldi, a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
12.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52506_xstav31.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
43523_dufkova.pdf [214,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
52506_xkucp23.pdf [159,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52506/podrobnosti