Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity

Autor práce: Juchelková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci: Pešek, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce pomocí netnografie zkoumá průběh změny životního stylu z hlediska přístupu spotřebitele ke svému tělu a k sobě samému. Výzkum probíhá v kontextu online komunity STOB Klub, která sdružuje osoby snažící se dodržovat zdravý životní styl. Analyzuje a interpretuje obsah příspěvků a chování členů v diskuzních skupinách. Výsledkem je analýza, která nabízí blízký pohled na úzkou skupinu spotřebitelů, užitečný jak pro komunikaci se spotřebitelem, tak pro marketingový výzkum.
Klíčová slova: netnografie; sebepojetí; spotřebitel; zdraví; tělo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity
Překlad názvu: Czech consumer and healthy lifestyle: netnography of online community
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: With the use of netnography this thesis studies the process of transformation of one's lifestyle, approaching consumers' attitude towards their own body and their Selves. It is focused on an online community STOB Klub consisting of people trying to maintain a healthy lifestyle. The research analyzes and interprets the content of posts within newsgroups. The outcome is a study which can offer an inside look at a small group of consumers, useful for communication with a consumer and marketing research.
Klíčová slova: netnography; self-concept; consumer; health; body

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 27.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce52259_xjuci00.pdf [485,77 kB]
Oponentura41911_xpeso01.pdf [315,88 kB]
Hodnocení vedoucího52259_xchyz01.pdf [61,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52259/podrobnosti