Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity

Autor práce: Juchelková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci: Pešek, Ondřej
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Juchelková, Ivana
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Czech consumer and healthy lifestyle: netnography of online community [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
netnografie; sebepojetí; spotřebitel; zdraví; tělo [cs]
netnography; self-concept; consumer; health; body [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Práce pomocí netnografie zkoumá průběh změny životního stylu z hlediska přístupu spotřebitele ke svému tělu a k sobě samému. Výzkum probíhá v kontextu online komunity STOB Klub, která sdružuje osoby snažící se dodržovat zdravý životní styl. Analyzuje a interpretuje obsah příspěvků a chování členů v diskuzních skupinách. Výsledkem je analýza, která nabízí blízký pohled na úzkou skupinu spotřebitelů, užitečný jak pro komunikaci se spotřebitelem, tak pro marketingový výzkum. [cs]
With the use of netnography this thesis studies the process of transformation of one's lifestyle, approaching consumers' attitude towards their own body and their Selves. It is focused on an online community STOB Klub consisting of people trying to maintain a healthy lifestyle. The research analyzes and interprets the content of posts within newsgroups. The outcome is a study which can offer an inside look at a small group of consumers, useful for communication with a consumer and marketing research. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Chytková, Zuzana
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Pešek, Ondřej
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:25.02.2015
Datum poslední editace záznamu:28.05.2015 00:00:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 27.05.2015
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce52259_xjuci00.pdf [ 485,77 kB ]
Oponentura41911_xpeso01.pdf [ 315,88 kB ]
Hodnocení vedoucího52259_xchyz01.pdf [ 61,47 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/52259/podrobnosti