The Benefits of Social Media as a Means of Business Development for Small Organizations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Benefits of Social Media as a Means of Business Development for Small Organizations
Autor práce:
Latapie, Madeleine
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Karlíček, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Social media presents a big challenge to organizations that have, up till recent years, been able to control their overall business development through traditional media channels. Despute the large amount of advocates who believe these new information technologies offer benefits to small organizations, some CEOs remain skeptical.The Author, through her research and study entitled "The Benefits of Social Media as a means of Business Development for Small Organizations", hopes to make visible the importance of the tool and make the case for change by exploring how social media can increase business development for small B2C businsses.
Klíčová slova:
Business-to-consumer; Business Development; Social Media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2013
Datum podání práce:
20. 6. 2014
Datum obhajoby:
16.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45795_xlatm00.pdf [1,04 MB]
Veřejná příloha:
10466_xlatm00.pdf [1,04 MB]
Veřejná příloha:
10472_xlatm00.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
39348_karlm.pdf [427,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
45795_tylll.pdf [136,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45795/podrobnosti