Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets

Autor práce: Nesvačil, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Osoba oponující práci: Stádník, Bohumil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat existenci vztahů mezi vývojem zvolených makroekonomických veličin a vývojem akciových indexů vybraných zemí emerging markets, u nalezených vztahů zkoumat směr jejich působení a kauzalitu, určit, zda investoři formují racionální očekávání, prokázat pohyb random walk na zvolených akciových indexech a otestovat jejich korelaci s akciovým indexem USA. Pro analýzu používám standardní postupy modelování časových řad, které představím v první kapitole spolu s teoretickými základy globální fundamentální analýzy. Druhá kapitola je věnována samotné analýze. Předmětem zájmu jsou dlouhodobé i krátkodobé vztahy a jednoduchá korelační analýza je doplněna kointegrační analýzou.
Klíčová slova: emerging markets; makroekonomická analýza; akciový index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this work is to analyze the existence of relations between selected macroeconomic indicators and stock indexes of selected emerging market countries. If any relations are proven, the next step is to determine their causality and strength. Furthermore the aim is to analyze correlations of selected indexes with developed market, find out whether the investors form a rational expectations and prove that selected indexes form a random walk movement. The first chapter of this work is devoted to explanation of selected methods of time series modelling and fundamental analysis. The second chapter is fully devoted to analysis itself.
Klíčová slova: macroeconomic analysis; stock indexes; emerging markets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2014
Datum podání práce: 12. 9. 2014
Datum obhajoby: 11.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce48920_xnesj00.pdf [3,27 MB]
Veřejná příloha10442_xnesj00.zip [3,69 MB]
Oponentura39310_stab01.pdf [149,18 kB]
Hodnocení vedoucího48920_musilek.pdf [221,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48920/podrobnosti