Operační program Průmysl a podnikání pro malé a střední podnikatele v České Republice – program Klastry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Operační program Průmysl a podnikání pro malé a střední podnikatele v České Republice – program Klastry
Autor práce:
Pražák, Vítězslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Wokoun, René
Osoba oponující práci:
Květoň, Viktor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Thesis is targeted on the problem of financial support of the cluster organizations from public budgets. It analyses the main factors and reasons of the entrepreneurs for joining clusters and it is studying the principle of supporting those organizations, focusing mainly on domestic environment where cluster can work as a response of regional industries to the global financially strong concerns. It considers the optimal cluster structure in the Czech Republic in respect to domestic legal framework and local business conditions. In its analytical part, the thesis is focused on the structure of using the financial support from programme Klastry in Operational programme Industry and Enterprise in shortened programming period 2004-2006 with intentions to evaluate the effectivity of the programme.
Klíčová slova:
OPIE; investment and business development; cluster

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2008
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
23.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26777_xprav04.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
17195_kvev01.pdf [185,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
26777_wokoun.pdf [134,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26777/podrobnosti