Brownfield – možnosti využití brownfield na praktickém příkladu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brownfield – možnosti využití brownfield na praktickém příkladu
Autor práce:
Kottnauerová, Šárka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Weingärtnerová, Markéta
Osoba oponující práci:
Munzar, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the possibilities of utilizing the Brownfield sites illustrated on a practical example. Thematically, the work is divided into two parts, a theoretical section, which addresses the Brownfield issues and its practical part. The introductory part focuses on basic concepts around Brownfield, the most common causes of it, and also contains a classification of different types of Brownfield including frequent difficulties in their rehabilitation. In the practical part, the author focuses on the problems outlined in the attempt to re-use Brownfield sites on a practical example. The aim of this work is to provide detailed information on the Brownfield issues using a practical example and outline common problems in their use, which must be challenged.
Klíčová slova:
brownfields regeneration; redevelopment ; regional development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2010
Datum podání práce:
31. 1. 2011
Datum obhajoby:
20.01.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28021_xkots08.pdf [1,08 MB]
Oponentura:
18654_Munzar.pdf [121,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
28021_xweim05.pdf [119,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28021/podrobnosti