Statistical analysis of the Economic Freedom Index

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Statistical analysis of the Economic Freedom Index
Autor práce:
Sakharova, Evgenia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vrabec, Michal
Osoba oponující práci:
Průšová, Petra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Index of Economic Freedom is an indicator which defines and tries to measure the economic freedom of a country or a region. Economic freedom is a necessary condition for democratic development, prosperity and other positive outcomes. There are several indices of economic freedom which are published yearly from different organizations. The most famous are the Index of Economic Freedom created by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal and Economic Freedom of the World published by the Canadian Fraser Institute. The indices consist of a number of components which are grouped in four or five broad categories. The aim of this thesis is to analyze the Economic Freedom of the World index. For this purpose two multivariate statistical methods will be used, namely factor analysis and hierarchical cluster analysis with the help of correlation analysis. The produced results will be compared with the existing indices.
Klíčová slova:
factor; component; multivariate statistical analysis; correlation analysis; hierarchical cluster analysis; factor analysis; Economic Freedom of the World Index; Index of Economic Freedom

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 5. 2014
Datum podání práce:
12. 5. 2014
Datum obhajoby:
13.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47783_xsake00.pdf [3,33 MB]
Veřejná příloha:
9746_xsake00.zip [10,11 MB]
Oponentura:
38260_prup00.pdf [459,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
47783_vrabec.pdf [121,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47783/podrobnosti