Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování

Autor práce: Hrdlička, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozlová, Taťána
Osoba oponující práci: Tužová, Julie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce popisuje podrobně výkazy rozvahu, zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Na vzorku výkazů společnosti je zkoumáno jejich složení a informace, které z něho může manažer získat.
Klíčová slova: Cash-flow; Výkaz zisku a ztrát; Rozvaha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování
Překlad názvu: The Importance of Statement Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow in Managerial Decision Making
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The work describes detailed of statements balance sheet, profit and loss and cash flow statement. In a sample of statements some company is examined their composition and the information that the manager can get him.
Klíčová slova: Statement balance sheet; Cash - flow statement; Statement profit and loss

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2012
Datum podání práce: 31. 3. 2013
Datum obhajoby: 20.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35441_xhrdj22.pdf [874,50 kB]
Veřejná příloha7954_xhrdj22.rar [667,56 kB]
Oponentura30400_xtuzj01.pdf [91,80 kB]
Hodnocení vedoucího35441_kozlova.pdf [161,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35441/podrobnosti