Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování
Autor práce:
Hrdlička, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kozlová, Taťána
Osoba oponující práci:
Tužová, Julie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work describes detailed of statements balance sheet, profit and loss and cash flow statement. In a sample of statements some company is examined their composition and the information that the manager can get him.
Klíčová slova:
Statement balance sheet; Cash - flow statement; Statement profit and loss

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 1. 2012
Datum podání práce:
31. 3. 2013
Datum obhajoby:
20.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35441_xhrdj22.pdf [874,50 kB]
Veřejná příloha:
7954_xhrdj22.rar [667,56 kB]
Oponentura:
30400_xtuzj01.pdf [91,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
35441_kozlova.pdf [161,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35441/podrobnosti