Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Measuring Brand Equity

Autor práce: Hofmannová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci: Machek, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Measuring Brand Equity
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Brand and brand equity are terms that have been hunting academics as well as practitioners for decades. Since there exist a large number of approaches proposed, the key goal of this master thesis is going to be a comparison of introduced approaches. Since majority of such approaches represent theoretical ways of brand equity calculation, the overall nature of this master thesis is going to be rather theoretical as well. There are three major parts. The first part, offers highly theoretical background and classification of all significant approaches dealing with brand equity measurement. Afterwards is introduced a chapter concerning practical models incorporating multiple approaches and critical evaluation. Consequently, the entire master thesis is concluded with a final comparison of all approach with highlighting key similarities and differences between them. This is going to be built through the method of comparison, which is the key method used within the master thesis.
Klíčová slova: MillwardBrown; brand equity; brand; Aaker model; BrandZ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2012
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 13.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40216_xhofd02.pdf [3,88 MB]
Oponentura31002_xmacm42.pdf [13,28 kB]
Hodnocení vedoucího40216_karlm.pdf [82,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40216/podrobnosti