Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
Autor práce:
Morkusová, Andrea
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Miskolczi, Martina
Osoba oponující práci:
Dotlačilová, Petra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the demographic trends between years 1960 and 2010 of the Lusophone countries in Sub-Saharan Africa, namely in Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé and Príncipe and Equatorial Guinea and more, to comment possible future development until 2050. In these countries, fertility and mortality have been quickly decreasing while the proportion of people's literacy grows. The total fertility rate in these countries is currently between 4 and 5.5 children per woman with exception of Cape Verde, where the value reaches only 2.4 children per woman. The highest mortality rate is registered in Mozambique and the lowest one in Cape Verde. Literacy increased from the lowest value of 20 % in Guinea-Bissau in 1960 to the highest value of 94 % in Sao Tomé and Príncipe and in Equatorial Guinea in 2010. Among others, HIV prevalence is presented as well as it has influence upon demographic and economic development of selected countries.
Klíčová slova:
social-economic description; Sub-Saharan Africa; demographic trends; future development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40259_xmora00.pdf [2,28 MB]
Oponentura:
32058_xdotp00.pdf [199,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
40259_xkrim08.pdf [107,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40259/podrobnosti