Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
Autor práce:
Morkusová, Andrea
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Miskolczi, Martina
Osoba oponující práci:
Dotlačilová, Petra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat demografické trendy mezi roky 1960 a 2010 v lusofonních zemích Subsaharské Afriky, konkrétně v Angole, Mozambiku, na Kapverdách, v Guinea-Bissau, na ostrovech Svatý Tomáš a Princ a v Rovníkové Guineje, a prognóza do roku 2050. Plodnost a úmrtnost v těchto zemích se rychle snižují, zatímco podíl gramotnosti obyvatel roste. Úhrnná plodnost v těchto zemích je v současné době mezi 4 a 5,5 dětí na jednu ženu, s výjimkou Kapverd, kde hodnota dosahuje pouze 2,4 dítěte na ženu. Nejvyšší úmrtnost je registrována v Mozambiku a nejnižší v Kapverdách. Gramotnost se zvýšila z nejnižší hodnoty, 20 %, v Guineji-Bissau v roce 1960 na nejvyšší hodnotu, 94 %, na ostrovech Svatého Tomáše a Prince a v Rovníkové Guineji v roce 2010. Mimo jiné, také prevalence HIV je považována za významně ovlivňující faktor na demografický a ekonomický rozvoj ve vybraných zemích.
Klíčová slova:
socio-ekonomický popis; demografické trendy; budoucí vývoj; Subsaharská Afrika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40259_xmora00.pdf [2,28 MB]
Oponentura:
32058_xdotp00.pdf [199,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
40259_xkrim08.pdf [107,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40259/podrobnosti