Návrh na vylepšení marketingové strategie pro bezlepkové potraviny v retailingovém řetězci Globus

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh na vylepšení marketingové strategie pro bezlepkové potraviny v retailingovém řetězci Globus
Autor práce:
Aust, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis "The proposal to improve marketing strategy for gluten-free food in a retail chain Globus" deals with the situation in the Czech gluten-free market. The aim of this work is to determine the interest of Czech consumers in the assortment of gluten-free foods sold in retail chains operating in the Czech market. Furthermore, this work focuses on identifying the needs of celiac patients and outlines the future development trend. The first chapter introduces the theory of marketing and explains marketing tools. The second chapter deals with the analysis of marketing strategies. The third chapter deals with Globus company, its history and formats of sales. The fourth chapter analyzes the issue of celiac disease and gluten-free diet. The final section is devoted to a summary of the survey results and existing marketing campaign of Globus company to provide suggestions for improvement.
Klíčová slova:
retail; marketing strategy; marketing; Globus; celiac disease; gluten-free foods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2013
Datum podání práce:
17. 5. 2013
Datum obhajoby:
18.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41425_qausm01.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
33137_prusa.pdf [42,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
41425_postler.pdf [42,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41425/podrobnosti