Hodnocení efektivity ve školství se zaměřením na modely analýzy obalu dat

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení efektivity ve školství se zaměřením na modely analýzy obalu dat
Autor práce:
Krňávek, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Dlouhý, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
There are many different approaches and methods that are used for efficiency measurement. From the simplest ones like proportional indicators to more complex approaches such as econometric approach of deterministic and stochastic frontier analysis or (DFA and SFA) approaches of linear programming represented by data envelopment analysis models (DEA). These approaches have much in common but also many aspects in which differ from each other. The theoretical part of this thesis focuses on introduction and description of approaches mentioned above and also on their mutual comparison. This part also deals with means of application of DEA in education, which is its crucial topic. Practical part of the thesis demonstrates possibilities of usage of DEA models on real data that bear on economic faculties in Czech Republic.
Klíčová slova:
SFA; DFA; CCR; BCC; education; DEA; efficiency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2012
Datum podání práce:
3. 6. 2013
Datum obhajoby:
25.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43078_xkrnj00.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
32965_dlouhy.pdf [176,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
43078_jablon.pdf [113,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43078/podrobnosti