Analýza Business to Business marketingu spoločnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza Business to Business marketingu spoločnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.
Autor práce:
Murcková, Stanislava
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci:
Durajka, Ján
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá business-to-business marketingom spoločnosti Procter&Gamble v Českej Republike s dôrazom na súčasné zmeny v nákupnom chovaní spotrebiteľov. To je ovplyvnené silnými a častými promočnými aktivitami na maloobchodnom trhu, čo pôsobí na lojalitu zákazníkov, ako aj vnímanú úroveň diferenciácie jednotlivých maloobchodných reťazcov. V diplomovej práci je skúmaná úroveň diferenciácie, akú spoločnosť Procter&Gamble poskytuje vybraným maloobchodným reťazcom v porovnaní s konkurenciou. Diferenciácia je skúmaná v rámci sortimentnej politiky a taktiež letákových aktivít.
Klíčová slova:
diferenciácia; Procter&Gamble; Business to Business Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2009
Datum podání práce:
30. 8. 2010
Datum obhajoby:
08.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18881_xmurs01.pdf [570,06 kB]
Oponentura:
18035_Durajka.pdf [314,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
18881_vavra.pdf [276,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18881/podrobnosti