Analýza Business to Business marketingu spoločnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza Business to Business marketingu spoločnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.
Překlad názvu:
Analýza Business to Business marketingu společnosti Procter&Gamble Česká Republika, s r.o.
Autor práce:
Murcková, Stanislava
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci:
Durajka, Ján
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje business-to-business marketingu společnosti Procter&Gamble v České Republice s důrazem na současné změny v nákupním chování spotřebitelů. To je ovlivněno silnými a častými promočními aktivitami na maloobchodním trhu, co působí na loajalitu zákazníků a také na vnímanou úroveň diferenciace jednotlivých maloobchodních řetězců. V diplomové práci je zkoumána úroveň diferenciace, jakou společnost Procter&Gamble poskytuje vybraným maloobchodním řetězcům v porovnaní s konkurencí. Diferenciace je zkoumána v rámci sortimentní politiky a také letákových aktivit.
Klíčová slova:
diferenciácia; business to business marketing; Procter&Gamble

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2009
Datum podání práce:
30. 8. 2010
Datum obhajoby:
08.09.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18881_xmurs01.pdf [570,06 kB]
Oponentura:
18035_Durajka.pdf [314,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
18881_vavra.pdf [276,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18881/podrobnosti