Trh bezlepkových potravin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trh bezlepkových potravin
Autor práce:
Lukůvková, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Jiří
Osoba oponující práci:
Filipová, Alena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis applies to the sale of gluten-free foods in retail market with an emphasis on retail chains. The first chapter deals with characteristics of gluten-free foods and the increased interest in these foods in recent years. The second chapter describes the retail markets in the Czech Republic and Germany with a focus on retail chains and compares these markets. The third chapter deals with the supply of gluten-free food in these countries and compares this supply. The fourth chapter is dedicated to my own research based on a questionnaire survey among consumers.
Klíčová slova:
gluten-free market; gluten-free food; retail chain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 4. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
20.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57412_lukt00.pdf [2,56 MB]
Oponentura:
51875_filipova.pdf [61,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
57412_zeman.pdf [60,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57412/podrobnosti