Equity valuation in stock market investments

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Equity valuation in stock market investments
Autor práce:
Melnyk, Dmytro
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this paper, we examine the foremost valuation techniques and propose a target valuation of the publicly traded stock, swiss-based Ascom AG. The thesis consists of three parts and begins from the detailed review of the stock market, trading instruments and methods of equity valuation. Then we move beyond theoretical issues and continue with the updated valuation case, which has a practical implication. The main method used in valuation is the discounted cash flow (free cash flow to firm), supported by the relative valuation of a peer group of companies. The valuation is supplemented by the detailed financial model constructed in MS Excel. The final outcome of the valuation is 12 months target price of the valued company, while the final chapter emphasizes on the practical interpretation of the obtained results.
Klíčová slova:
Ascom AG; discounted cash flow; equity valuation; workflow solutions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 5. 2016
Datum podání práce:
10. 5. 2017
Datum obhajoby:
29.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57601_meld01.pdf [2,84 MB]
Veřejná příloha:
15221_meld01.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
52302_zamberp.pdf [62,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
57601_tauser.pdf [62,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57601/podrobnosti