Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Překlad názvu:
Ekonomické efekty podpory zdraví na příkladu mamografického screeningového vyšetření zavedeného v České republice v roce 2002
Autor práce:
Fabová, Lucia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné.
Klíčová slova:
prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 10. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
27.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59461_xfabl03.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
53441_kotynkov.pdf [569,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
59461_xszal03.pdf [402,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59461/podrobnosti