Vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y
Autor práce:
Květoňová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Vacovský, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main topic of this bachelor thesis is the influence of marketing communication on consumer´s behavior of generation X and Y. Firstly, in theoretical part are listed and defined terms in marketing, marketing communication and advertising. Subsequently, this thesis describes predispositions of consumer´s behavior its characteristics and main characteristics of generation X and Y. The goal of the practical part is to analyse perception trends of marketing communication´s activities of generation X and Y and its influence on consumer´s behavior of both generations. The practical part is based on secondary data MML-TGI and questionnaire survey. According to the results of both surveys main differences between generations are described, also with recommendations about concerning the right way of targeting marketing communication at younger and older generation.
Klíčová slova:
consumer´s behavior; advertising; Marketing communication; generation X and Y

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61144_kveb00.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
52708_Vacovský.pdf [323,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
61144_janjiri.pdf [395,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61144/podrobnosti