Business plan for opening a «Dunkin Donuts» franchise restaurant in Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan for opening a «Dunkin Donuts» franchise restaurant in Prague
Překlad názvu:
Business plan for opening a «Dunkin' Donuts» franchise restaurant in Prague
Autor práce:
Kubyshkin, Aliaksandr
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Bachelor Thesis specializes in the business planning for Dunkin Donuts company entering the franchise market of the Czech Republic. The theoretical part covers various aspects of business. It gives a clear representation of the factors that are needed for a business to be successful. The part also reveals business planning theory, highlights business planning importance and the way of use. In the analytical part the reader may find a detailed overview of the Czech market opportunities for launching a restaurant business, legislation specifications, location recommendations, industry and market analysis and financial plan and other relevant information. The Thesis aims to show veridical opportunities and threats of running a Dunkin Donuts franchise restaurant in Prague, evaluating its perspectives.
Klíčová slova:
Entrepreneurship; financial plan; Dunkin Donuts; marketing plan; restaurant; business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2017
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60597_kuba01.pdf [2,36 MB]
Veřejná příloha:
15491_kuba01.xlsx [42,55 kB]
Oponentura:
53672_xmarj83.pdf [617,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
60597_habrmanb.pdf [332,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60597/podrobnosti