Strategic analysis of a ski resort

Autor práce:
Trumpeš, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štamfestová, Petra
Osoba oponující práci:
Kervitcer, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic analysis of a ski resort
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this Master’s Thesis is to conduct a strategic analysis of company Sportovní areál Ještěd, a.s. The analysis consists of the external analysis assessing macro-environment using the PESTEL framework, as well as investigating micro-environment with the Porter’s five forces. The internal analysis contains an evaluation of company’s resources, financial analysis and identification of competitive advantage through the VRIO model. Finally, the identified strengths, weaknesses, opportunities and threats are summarized through the SWOT framework to provide grounds for a strategic recommendation. The thesis is divided into a theoretical part, where the concepts and tools are described, and a practical part, where they are applied to the specific company. It was found that Sportovní areál Ještěd, a.s. owns a competitive advantage in its favourable location, which attracts interest from a strong investor. The company suffers from financial problems and underdeveloped offering, and partnering with the investor is the best way to a prosperous performance in the future.
Klíčová slova:
Ski Resort; Strategic Analysis; SWOT; Ještěd; VRIO; Financial Analysis; Porter; PESTEL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of strategy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 11. 2016

Datum podání práce:
31. 8. 2017

Datum obhajoby:
08.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59682_xtruj12.pdf [2,23 MB]

Oponentura:
54451_Kervitcer.pdf [908,16 kB]

Hodnocení vedoucího:
59682_xstap29.pdf [322,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59682/podrobnosti