Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Autor práce:
Scholle, David
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Diviš, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The target of this thesis is to test the option of utilizing models without constant variance when modelling the volatility of market indices. We will use DCC GARCH, an even more robust method enabling us to adapt to time variability of correlation between world markets. As these correlations were shown to be non-constant, we should use these complex models. Their usefulness will be examined by the comparison to EWMA, a benchmark method. The estimated volatility will then be used to calculate Value at Risk. That should lead to its utilization by creating better estimates of investors‘ risk exposure.
Klíčová slova:
Value at Risk; DCC GARCH; EWMA; heteroscedastic models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2017
Datum podání práce:
15. 11. 2017
Datum obhajoby:
28.11.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61514_schd05.pdf [1,79 MB]
Oponentura:
54433_divm04.pdf [197,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
61514_witzanyj.pdf [328,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61514/podrobnosti