Hledat
Pokročilé hledání

Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost

Autor práce: Tměj, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Osoba oponující práci: Trávníčková, Zuzana
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Tměj, Jakub
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta mezinárodních vztahů [cs]
Faculty of International Relations [en]
Název katedry:Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka [cs]
Jan Masaryk Centre for International Studies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda UN Security Council and New Security: Evolution of Threats to International Peace and Security Understanding [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
bezpečnost; Rada bezpečnosti OSN; hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost; obsahová analýza; diskurzivní analýza [cs]
security; UN Security Council; threats to interantional peace and security; content analysis; discourse analysis [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá vývojem pojetí bezpečnosti v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN. Autor vychází z teoretického rámce, který nabízí podobor disciplíny mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia, především pak z příspěvků tzv. kodaňské školy. Konkrétněji je v rámci této práce prokázáno, zda dochází v rámci činnosti Rady bezpečnosti OSN k vývoji chápaní bezpečnosti směrem k novému pojetí bezpečnosti, jak bylo formulováno v akademické debatě. S přispěním obsahové analýzy vybraných rezolucí Rady bezpečnosti OSN je vyhodnoceno, zda lze v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN pozorovat tzv. rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti. V návaznosti na výsledky analýzy jsou představeny související výzvy, které jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje mezinárodních vztahů. [cs]
This thesis deals with a security concept evolution in a decision-making of the UN Security Council. Theoretical framework of the thesis is formed by a sub-discipline of international relations, the security studies, especially by contributions of Copenhagen School authors. Specifically, the thesis examines whether is the security concept applied by the UN Security Council in its decision-making evolving in the direction of so called new security concept, as formulated in the academic debate. With contribution of a content analysis of selected UN Security Council resolutions is assessed, whether the UN Security Council decision-making shows traces of broadening and deepening of the security concept. Based on the results of analysis related challenges are introduced. These are then reflected in a broader context of international relations development. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Rolenc, Jan Martin
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Trávníčková, Zuzana
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:13.02.2015
Datum poslední editace záznamu:08.12.2017 08:19:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 2017
Výsledek obhajoby:-
Soubory
Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Údaje z ISISu:
IdentifikátorOdkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.