Vedení účetnictví podle zákona o volbě prezidenta republiky pro volební kampaň v letech 2017 / 2018 a jeho srovnání s pravidly pro kampaň z let 2012 /2013 a s pravidly ostatních středoevropských zemí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vedení účetnictví podle zákona o volbě prezidenta republiky pro volební kampaň v letech 2017 / 2018 a jeho srovnání s pravidly pro kampaň z let 2012 /2013 a s pravidly ostatních středoevropských zemí
Autor práce:
Galuška, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zouhar, Tomáš
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá povinností vést účetnictví o financování volební kampaně podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. V tomto kontextu je těžištěm práce rozbor základních účetních institutů jako účetní jednotka, předmět účetnictví, účetní období, způsoby oceňování a výkaznictví a jejich kompatibilita se základními účetními předpoklady a principy.V rámci diplomové práce je také provedeno srovnání těchto institutů podle úpravy k datu vytvoření diplomové práce, tedy během volební kampaně na přelomu let 2017 a 2018 s jejich úpravou účinnou při první volební kampani k volbě prezidenta republiky v letech 2012 a 2013. V závěrečných kapitolách jsou pak pro srovnání uvedeny stručné popisy pravidel evidence a vykazování financování volebních kampaní v rámci přímých voleb prezidenta republiky v sousedním Rakousku a Slovensku.
Klíčová slova:
volební kampaň; účetnictví; volba prezidenta republiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2017
Datum podání práce:
11. 1. 2018
Datum obhajoby:
01.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62785_xgalp00.pdf [772,97 kB]
Oponentura:
54603_kralicek.pdf [105,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
62785_zouhart.pdf [284,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62785/podrobnosti