Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a výběr CPM řešení pro pobočky McDonald’s
Autor práce:
Zukalová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Maryška, Miloš
Osoba oponující práci:
Ponikelsky, Vlastislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá řízením výkonnosti, metodou Balanced Scorecard a výběrem informačního systému pro její podporu na pobočkách společnosti McDonald’s. Hlavním cílem práce je vytvořit Balanced Scorecard pro vybranou restauraci a následně vybrat vhodný informační systém pomocí metody vícekriteriálního rozhodování, který bude navrhovaný Balanced Scorecard podporovat.V první části diplomové práce jsou uvedena teoretická východiska konceptu řízení výkonnosti, jeho jednotlivé komponenty s důrazem na různé druhy měřítek a jejich vzájemné vztahy a propojení. Dále se práce podrobně věnuje metodě Balanced Scorecard a jejím perspektivám a okrajově obecným krokům implementace v podniku. Druhá část práce představuje společnost McDonald’s a vybranou pobočku, dále je čtenář seznámen s procesy a nástroji, které jsou na restauraci využívány. Na základě představených metod v první části je vytvořen Balanced Scorecard pro restauraci a následně vybrán vhodný SaaS systém, který navržený Balanced Scorecard podporuje.
Klíčová slova:
Balanced Scorecard; Corporate Performance Management; řízení výkonnosti; strategické řízení; měřítka; KPI; McDonalds; informační systém; cloud; SaaS; vícekriteriální rozhodování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2016
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
01.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59088_xzukm00.pdf [4,05 MB]
Oponentura:
56671_Ponikelsky.pdf [280,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
59088_maryskam.pdf [138,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59088/podrobnosti