Brand management značky DERMACOL na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Brand management značky DERMACOL na českém trhu
Autor práce:
Derflová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Průša, Přemysl
Osoba oponující práci:
Asmalovskij, Alexandr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The focus of the bachelor thesis is to find out brand knowledge of the brand Dermacol through marketing research on the Czech market.The objective is to summarize the main findings from brand management and to apply them for designing the management of the cosmetic brand Dermacol.The enter data for this thesis were primary acquired from questionnaire investigation.
Klíčová slova:
Consumer behaviour; Brand management; Marketing research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
20.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62141_derk00.pdf [1001,24 kB]
Oponentura:
57469_xasmo00.pdf [64,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
62141_prusa.pdf [63,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62141/podrobnosti