Employee development at hotel industry: Case Study of airport hotel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Employee development at hotel industry: Case Study of airport hotel
Autor práce:
Shevchenko, Olga
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the employee development processes at the specific company in the hotel industry, more precisely the airport hotel. The theoretical part consists of the literature review on the topic of employee development at the hotel industry, including its importance, the types of employee development techniques most commonly used by the hotels, as well as the planning and the evaluation methods of the training and development. The practical part represents a case study of the airport hotel, based on the semi-structured interviews with the hotel’s managers, Human Resources department and current employees. The thesis provides an extensive evaluation of the current employee development techniques used at the specific hotel, and in the end, it provides recommendations on improvements of the employee development processes.
Klíčová slova:
Hotel industry; Training methods; Human resources; Employee development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 3. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61304_sheo01.pdf [803,08 kB]
Oponentura:
56941_odehnalj.pdf [65,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
61304_krez01.pdf [64,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61304/podrobnosti