Gamification in human resource management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Gamification in human resource management
Autor práce:
Kachur, Nataliya
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Král, Pavel
Osoba oponující práci:
Novák, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main purpose of this bachelor thesis is to define, overview and explain a global megatrend - gamification in human resource management. Firstly, the work will define gamification from the academic point of view. The next goal of this work is to explain how gamification can be applied in such HR activities as recruitment, assessment and motivation. These activities where influenced by gamification most of all. The work is divided into three main parts. The first part defines gamification, its related terms and stages of gamification strategy. The second part is dedicated to gamification in HR management. It is divided into three chapters, that explain how gamification is applied in three activities of HR management. Every chapter is strengthened by a case study of a famous international company. The last chapter analyzes gamification in HR, overviews ethical issues connected with the topic, and provides the reader a recommendations on how to create a successful gamification strategy.
Klíčová slova:
Gamification; human resource management; game context; game design; recruitment; assessment; motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
05.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65408_kacn00.pdf [864,17 kB]
Oponentura:
56474_xnovm132.pdf [527,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
65408_kralpa.pdf [385,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65408/podrobnosti