Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing na sociálních sítích zaměřený na generaci Z

Autor práce: Červená, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci: Topolová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích zaměřený na generaci Z
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá marketingem uskutečňovaným na sociálních sítích a cíleným na generaci Z. Jejím cílem je poskytnout doporučení společnostem s cílovou skupinou Z, které chtějí pro svoji marketingovou strategii využívat sociální sítě. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy jako sociální síť, internetový marketing, generace Z a influencer. Součástí práce je také rozbor podstatných rozdílů mezi generací Z a generací mileniánů souvisejících s marketingem. Praktická část práce se věnuje provedenému výzkumu a jeho vyhodnocení. V poslední kapitole jsou podána závěrečná doporučení, která jsou cílem této práce.
Klíčová slova: generace Z; internetový marketing; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích zaměřený na generaci Z
Překlad názvu: Social media marketing focused on Generation Z
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with social media marketing focused on Generation Z. The aim of this work is to provide recommendations for companies with Generation Z as their target group, who intend to use social media for their marketing strategy. In the theoretical part, there is an explanation of the basic terms such as social media, Internet marketing, Generation Z and influencer. The work also includes an analysis of the differences between Generation Z and Millennials related to marketing. The practical part is devoted to the executed research and its evaluation. Finally, the last chapter gives final recommendations, which are the aim of this work.
Klíčová slova: social media; Internet marketing; Generation Z

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 04.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62606_cerl02.pdf [1,64 MB]
Oponentura56857_topolova.pdf [63,99 kB]
Hodnocení vedoucího62606_kubalm.pdf [62,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62606/podrobnosti