Business, trade and investment relations between the Czech Republic and Germany (from the Czech perspective)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business, trade and investment relations between the Czech Republic and Germany (from the Czech perspective)
Autor práce:
Petr, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis concerns the relationship between the Czech Republic and Germany, more specifically their relationship regarding business, trade and investment. The business and trade are analysed in two ways. The first concerns the development over time, and the second one focuses on the current structure of trade. The investments are analysed in the time perspective and their current structure. Lastly this bachelor thesis examines one of the biggest investment made by German company on the territory of the Czech Republic, the investment of Volkswagen into ŠKODA Auto.
Klíčová slova:
business; trade; investment ; development ; current position ; the Czech Republic; Germany ; ŠKODA Auto ; Volkswagen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61354_petl03.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
56114_halik.pdf [65,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
61354_sterbovl.pdf [64,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61354/podrobnosti