Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors
Autor práce:
de Almeida Santos Sobreira, Leonor
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The growth of the accommodation sector in the sharing economy and the change of behavior from the consumer’s side in the way they trust peer-to-peer services made the main goal of this study, which provides a deeper overview of the practical case of Airbnb consumer adoption factors. The use of a mixed research methodology was applied, including a quantitative and qualitative research and analysis to extract the relevant insights from the consumers. Airbnb faces now the challenge to compete with new entrants in the sharing econo-my market like HomeAway and still needs to improve its website design and interac-tion. Most of the consumers choose Airbnb mainly for the price, the accommodation amenities and the location, leaving as major non-adoption factor the lack of trust in the hosts.
Klíčová slova:
sharing economy; consumer behavior; trust; Airbnb

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2017
Datum podání práce:
27. 4. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62095_sobl01.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
56598_halik.pdf [63,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
62095_lhom01.pdf [64,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62095/podrobnosti