Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors
Autor práce:
de Almeida Santos Sobreira, Leonor
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Rychlý rozvoj sdílené ekonomiky v oblasti ubytování i změny v chování spotřebitelů, především pak vzájemné důvěry obou stran poskytujících službu, jsou předmětem mé diplomové práce, která zkoumá adaptabilitu spotřebitelů ve sdílené ekonomice na příkladu Airbnb.Abych zjistila relevantní informace o chování spotřebitelů, využila jsem kombinaci kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody,Mezi hlavní výzvy, kterým Airbnb v současné době čelí patří konkurence firem nově vstupujících na trh sdílné ekonomiky jako HomeAway a potřeby vylepšit design a in-teraktivitu svých webových stránek. Většina spotřebitelů volí Airbnb především kvůli ceně, vybavení ubytovacích zařízení a jejich lokalitě, zatímco hlavní adaptivní faktor, nedostatek důvěry vůči hostiteli, zůstává opomíjen.
Klíčová slova:
sdílená ekonomika; důvěra; Airbnb; spotřebitelské chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 5. 2017
Datum podání práce:
27. 4. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62095_sobl01.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
56598_halik.pdf [63,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
62095_lhom01.pdf [64,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62095/podrobnosti