Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors

Autor práce: de Almeida Santos Sobreira, Leonor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Halík, Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Consumer Behavior in the Sharing Economy – Airbnb Consumer Adoption Factors
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The growth of the accommodation sector in the sharing economy and the change of behavior from the consumer’s side in the way they trust peer-to-peer services made the main goal of this study, which provides a deeper overview of the practical case of Airbnb consumer adoption factors. The use of a mixed research methodology was applied, including a quantitative and qualitative research and analysis to extract the relevant insights from the consumers. Airbnb faces now the challenge to compete with new entrants in the sharing econo-my market like HomeAway and still needs to improve its website design and interac-tion. Most of the consumers choose Airbnb mainly for the price, the accommodation amenities and the location, leaving as major non-adoption factor the lack of trust in the hosts.
Klíčová slova: sharing economy; consumer behavior; trust; Airbnb

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 07.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62095_sobl01.pdf [1,82 MB]
Oponentura56598_halik.pdf [63,54 kB]
Hodnocení vedoucího62095_lhom01.pdf [64,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62095/podrobnosti