Návrh a tvorba open-source WebSocket server frameworku v PHP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a tvorba open-source WebSocket server frameworku v PHP
Autor práce:
Frydrych, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Mazánek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje návrhu a vytvoření open-source frameworku pro tvorbu škálovatelných WebSocket serverů v programovacím jazyce PHP. Pro vysvětlení motivace pro jeho tvorbu bude nejprve provedena analýza současného stavu webových programovacích jazyků a také konkrétních řešení pro vývoj WebSocket serverů v jazyce PHP. Následně bude vysvětleno, proč by se měla využívat technologie WebSocket místo jiných obvyklých způsobů dosažení komunikace klientů se serverem v reálném čase, jako například AJAX polling či Long polling. Poté bude vysvětleno, jaké omezení vyplývají z použití jazyka PHP pro vývoj WebSocket serverů. Na základě získaných informací bude následně navržena struktura samotného frameworku, která bude poskytovat vývojářům jednoduchý a efektivní způsob tvorby WebSocket serverů. Po vytvoření struktury budou vybrány open-source komponenty, které poslouží k rychlejšímu vývoji samotného frameworku. Na závěr bude v práci zahrnuta příručka pro programátory, která na příkladu jednoduché chatovací aplikace vysvětlí strukturu frameworku, programování aplikační logiky a spuštění více instancí naprogramovaného WebSocket serveru.
Klíčová slova:
WebSocket; framework; webové aplikace pracující v reálném čase; otevřený software; PHP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64859_frym03.pdf [1,59 MB]
Veřejná příloha:
16905_frym03.zip [21,50 MB]
Oponentura:
56214_Mazánek.pdf [104,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
64859_pecinovr.pdf [101,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64859/podrobnosti