Firemní identita a design nové značky papírenských produktů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Firemní identita a design nové značky papírenských produktů
Autor práce:
Bendová, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Chabirova, Majja
Osoba oponující práci:
Dědic, Filip
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor’s thesis deals with the topic of forming of corporate identity for successful introduction of the new product to market. The thesis will play the role of a complex tool that can help creating consistent branding of a new company. In the theoretical part, you can find what corporte identity is and why it is important for successful company. Moreover, there are definitions of essential terms connected to corporate identity such as corporate communication, culture, design, logo, color palette, etc.The empirical part shows a specific example described in the theoretical part of the thesis. There you can find model of corporate identity for a new brand “Listonoš” whose main concern is to sell birthday cards. The aim of the thesis is to create working model of a corporate identity that will help the brand to come and prevail on the stock successfully.
Klíčová slova:
corporate image; corporate identity; brand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2018
Datum podání práce:
2. 5. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64802_bena03.pdf [1,82 MB]
Oponentura:
56527_dedf00.pdf [73,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
64802_xkham00.pdf [273,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64802/podrobnosti