Vybrané aspekty založení internetového obchodu: Legislativa, EET, E-acquiring, SEM

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané aspekty založení internetového obchodu: Legislativa, EET, E-acquiring, SEM
Autor práce:
Usova, Polina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The up-to-date theme is related to the development of the digital economy and the global e-commerce network infrastructure. The aim of the thesis is to analyze the legal order of the Czech Republic regulating e-commerce. Legislation defines appropriate forms of business for both, natural and legal persons, registration and information obligations and relevant control authorities. Changes in the EET legal standards are mentioned. The establishment of an e-shop includes the choice of marketplace and its technical solutions. Organization of payments in e-shop is defined by online payment methods and international payment systems. More payment methods are taken into account by selecting a specific sales revenue module. Internet acquiring (acceptance of credit cards) with specific examples of interchange (tariffs). Recommendations based on the modern tools of the Search Engine Marketing (SEM) analysis are designed to plan a marketing strategy for the long-term development of e-commerce. The SWOT analysis prepares entrepreneurs to work in the Internet environment of the Czech Republic and on the international market.
Klíčová slova:
e-commerce legislation; Search Engine Marketing; online shop

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 5. 2016
Datum podání práce:
7. 5. 2018
Datum obhajoby:
29.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57678_xusop00.pdf [2,61 MB]
Oponentura:
56022_syrovatk.pdf [315,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
57678_hejda.pdf [141,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57678/podrobnosti