Current practices in recruitment and selection and the case of FrieslandCampina.

Autor práce: Van Dam, Manouk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Van Nuenen, Leanne

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Current practices in recruitment and selection and the case of FrieslandCampina.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: We are currently living in a continuously changing world. Not only is everything being digitalized but we also see major trends like big data, artificial intelligence and the sharing economy arising. This does not only influence companies commercially, but it also has an influence on their way of recruiting. Where companies used to be checking CV’s and have face 2 face interviews, they currently use cultural fit tests, competence tests, games, video pitches and video interviews. This is a big change that might be easy for generation y, but generation x could be resistant. The aim of this thesis is to research the best way to recruit employees. It focuses on how recruitment processes change, what different ways of recruiting exist and what the best practices are. Thereby the candidate experience as well as the experience of the recruiters will be taken into consideration. The a focus will be on FrieslandCampina, its current recruitment process and how it might need to change its process to keep up with the current trends.
Klíčová slova: Recruitment; Selection; Gamification

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 31.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63289_vanm20.pdf [1,40 MB]
Veřejná příloha17036_vanm20.pdf [658,68 kB]
Oponentura57981_Van Nuenen.pdf [993,20 kB]
Hodnocení vedoucího63289_danielap.pdf [503,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63289/podrobnosti