Vliv YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let

Autor práce:
Türkott, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vlivem YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let. V teoretické části je popsáno spotřební chování dětí, podrobněji faktory ovlivňující nákupní chování a kupní rozhodovací proces. Dále je v práci popsán Internet, YouTube a děti na YouTube. V poslední části je zmíněn marketing, reklama a regulace. Cílem praktické části bylo popsání vlivu YouTube na spotřební chování dětí. Výzkum byl proveden pomocí dotazníkové šetření a zúčastnily se ho děti z Prahy 5.
Klíčová slova:
děti; spotřební chování; reklama; YouTube; YouTubeři; Internet; Praha 5

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra marketingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv YouTube na spotřební chování dětí od 10 do 14 let
Překlad názvu:
The influence of YouTube on consumer behavior of children from the age of ten to the age of fourteen
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the influence of YouTube on consumer behavior of children from the age of ten to the age of fourteen. In the theoretical part is described consumption behavior of children, in more detail factors influencing the purchasing behavior and purchasing decision process. It also describes the Internet, YouTube and children on YouTube. In the last part is mentioned marketing, advertising and regulation. The practical part is focused on the impact of YouTube on children's consumer behavior. The research was conducted through a questionnaire survey and was attended by children from Prague 5.
Klíčová slova:
YouTubers; Consumer behavior; advertisement; internet; Prague 5; children; YouTube

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Marketing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2017

Datum podání práce:
14. 5. 2018

Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64520_turf00.pdf [1,20 MB]

Oponentura:
57639_vavra.pdf [434,02 kB]

Hodnocení vedoucího:
64520_janjiri.pdf [371,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64520/podrobnosti