Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR
Autor práce:
Bechyně, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Louda, Tomáš
Osoba oponující práci:
Lechner, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Trust, but verify. Public Administration is all around us and we can come across with at least a part of its mechanism in our everyday life. It is an indivisible part of democratic system and modern civilization. That’s why I would like to collect some more information about the system of Public Administration, therefore I chose it as my topic for my bachelor thesis. I want to specialize in definition of Public Administration, deeper understanding of relationships and functions of “basic stones” of Public Administration, which are State Administration and Self-government. The next chapter of the thesis is about control of Public Administration. Public Administration is also supervising organ, but it needs to have supervision too or at least it should have controlling authority. Through the Public Administration we all are sort of “supervised”. But who is supervisor to inspector? And can there come to any conflict in the authority area or any opposition of legislation?
Klíčová slova:
State Administration; controlling authority; Public Administration; Private Administration; legality; supervision; Administrative Law; Self-government,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64173_becs01.pdf [994,16 kB]
Oponentura:
57932_lect01.pdf [488,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
64173_lout01.pdf [402,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64173/podrobnosti