Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR
Autor práce:
Bechyně, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Louda, Tomáš
Osoba oponující práci:
Lechner, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Důvěřuj, ale prověřuj. Veřejná správa je všude kolem nás a alespoň s částí jejího mechanismu se můžeme setkat v každodenním životě. Jde o nedílnou součást demokratického systému a moderní civilizace. Proto bych se rád o systému veřejné správy dozvěděl něco více, a tudíž jsem si jej vybral, jako téma pro svou bakalářskou práci. Chci se zaměřit na vymezení veřejné správy, hlubší poznání vztahů a funkcí „základních kamenů“ veřejné správy, jimiž jsou státní správa a samospráva. Práce se dále zabývá systémem kontroly veřejné správy, jelikož veřejná správa je kontrolním orgánem, ale zároveň musí být sama někým kontrolována nebo by alespoň měla být kontrolována. Skrze veřejnou správu jsme tak trochu „kontrolováni“ my všichni, ale kdo kontroluje kontrolora? A nemůže zde docházet ke sporům v oblasti pravomocí či odporování si v rámci legislativy?
Klíčová slova:
veřejná správa; soukromá správa; státní správa; správní právo; zákonnost; kontrola; kontrolní orgány; samospráva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64173_becs01.pdf [994,16 kB]
Oponentura:
57932_lect01.pdf [488,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
64173_lout01.pdf [402,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64173/podrobnosti