Loreal as an Employer of Choice for a Male Target Group

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Loreal as an Employer of Choice for a Male Target Group
Autor práce:
Sádlová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The research maps out the perception of L'Oréal as an employer by the male VŠE students and fresh graduates. Based on the focus group with the male target group, L'Oréal is on one hand seen as a leader in its industry, with a lot of flexibility and desire to hire, on the other, as a female-oriented company that neglects its employees. The research also investigates on the tools which could help L'Oréal attract the male target group to join the company. Based on the comparison from focus group with the male target group and focus group with L'Oréal's employees, the author identifies that the company should adapt more complex and professional recruiting process that would illustrate the aspect of exclusivity. The company should also offer the male target group better incentives in form of more competitive salary and better benefits in order to overcome the L'Oréal's perception of a female company.
Klíčová slova:
Employer of choice; Employer Branding; L'Oréal; male target group

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63837_xsadb00.pdf [3,96 MB]
Veřejná příloha:
17090_xsadb00.pdf [147,11 kB]
Oponentura:
57731_francovt.pdf [234,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
63837_danielap.pdf [480,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63837/podrobnosti