How online grocery shopping alters food-related consumer behavior

Autor práce: Šarkovská, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci: Procházka, David Anthony

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: How online grocery shopping alters food-related consumer behavior
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This study attempts to assess how the online grocery supermarket environment impacts and alters the shopping behavior and buying habits of the online grocery customers. Based on the results of a qualitative research, this thesis identifies two different shopping strategies on the online grocery platform. The first strategy exhibits the same shopping behavior as in a traditional supermarket and is representative of those consumers who do not shop online for groceries regularly. The second shopping strategy, on the other hand, includes major alterations into the shopping habits and behaviors of online grocery shoppers. This strategy is common for shoppers who are regular visitors to the online supermarket and are therefore fully accustomed to the online grocery environment and its functions. Therefore, this research concludes that the online grocery shopping frequency and familiarity with the service are the main determinants of which strategy a consumer will adopt.
Klíčová slova: Online grocery shopping; e-commerce; behavioral changes online; grocery; online consumer behavior; online supermarket

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce64300_xsark05.pdf [868,12 kB]
Oponentura57465_prod00.pdf [220,56 kB]
Hodnocení vedoucího64300_xchyz01.pdf [134,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64300/podrobnosti