Ekonometrická analýza efektu komunikačních kanálů na webové vyhledávání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza efektu komunikačních kanálů na webové vyhledávání
Autor práce:
Veverka, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Dvořák, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In these days, when there are data almost about everything, it is a big challenge for companies to process all the data. Even though they collect them, they usually cannot infer decisions from them. For example in marketing departments it is a complicated and inaccurate estimation of ROI or unpredictable demand. It is appropriate to use econometric analysis in these cases. Empirical research will analyze the demand for medicament ACC which is affected by e.g. seasonality, temperature deviation and media communication. With econometrics it is possible to decompose the effect of each factor on demand and therefore calculate ROI which is a very valuable indicator for marketing directors. Very convenient is to use reproducible analysis which allows not only to repeat the procedure anytime but also to look into it. One of the possibilities is to use script in the statistical programming language R.
Klíčová slova:
ROI; promotional mix; data-driven marketing; econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 6. 2017
Datum podání práce:
16. 5. 2018
Datum obhajoby:
21.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62590_vevl00.pdf [1,29 MB]
Veřejná příloha:
17137_vevl00.unknown [17,07 kB]
Oponentura:
57466_xdvom61.pdf [42,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
62590_formanek.pdf [137,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62590/podrobnosti