Popis obchodního B2B procesu a jeho ověření ve vybrané technologické firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Popis obchodního B2B procesu a jeho ověření ve vybrané technologické firmě
Autor práce:
Mlčoch, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Andera, Michal
Osoba oponující práci:
Cypra, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Diploma Thesis deals with B2B sales. The objective is to bring closer the evolution of B2B sales, explain the basic principles and the process of the modern business operations between companies. It describes development, utilization and trends in B2B, the salesman’s personality and business process along with activities that are being carried out. It also offers an insight into how the business is being bulit and executed by the company for which the B2B sales is a product. For this purpose, the elements of business process are described in a detail, along with the activities performed by the salesmen of the company. Last but not least, it deals with the research of the efficiency of the sub-area of business activity, business calling. This research was carried out in the form of A/B testing. These findings, on the one hand, interpret, link and recommend possible steps to research and complement the theoretical perspective. On the other hand, it is the inspiration and the urge to think about implementing some points into practice.
Klíčová slova:
business development; startup; Inside sales; B2B; qualification of customer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 12. 2016
Datum podání práce:
16. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60086_xmlcm00.pdf [2,74 MB]
Oponentura:
57431_Cypra.pdf [793,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
60086_xandm16.pdf [40,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60086/podrobnosti