Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Autor práce:
Víchová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Szabo, Milan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá důsledky politiky záporných úrokových sazeb centrálních bank ve vyspělých zemích na rozvíjející se ekonomiky. Všeobecně se dnes již předpokldádá, že ceny na trhu v rozvojových zemí jsou ovlivňovány více monetární polikou vyspělých zemí, než jejich vlastní politikou nebo vývojem makroekonomických veličin země. Nepřímé přeshraniční efekty této politiky zhruba odpovídají efektům dalších nekonvečních monetárních politik a je težké jednotlivé efekty od sebe odlišit, jelikož jsou většinou aplikovány současně. Tato práce zkoumá přeshraniční hrubé toky kapitálu mezi ekonomikami, které jsou ovlivněny zápornými úrokovými sazbami, a rozvíjejícími se zeměmi. Přeshraniční investice vzrostly zejména z důvodu, že investoři ztratili investiční příležitosti na domácí půdě a ve snaze o dosažení vyššího zisku přesouvají svůj kapitál do rozvíjejících se zemí. To ovšem může ohrozit finanční stabilitu rozvíjejících se zemí.
Klíčová slova:
rozvíjející se ekonomiky; přeshraniční toky kapitálu; politika záporných úrokových sazeb; makroprudenční politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2017
Datum podání práce:
29. 5. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64064_xvicm02.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
57946_xszam00.pdf [266,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
64064_bruna.pdf [85,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64064/podrobnosti