Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Implications of Negative Interest Rate Policy on Emerging Markets and Developing Economies
Autor práce:
Víchová, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Szabo, Milan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper is focused on effects of negative interest rate policy of central banks in advanced economies on emerging market and developing countries. It has been argued that asset prices in developing economies financial markets are influenced more by the monetary policies of the advanced economies rather than by their own policies and fundamentals. Spillover effect are mostly similar to those of other unconventional monetary policy measures and it is hard to differentiate them as they were implemented together at the same time. This paper examines gross financial flows between the countries exposed to negative interest rates and developing countries. Financial flows were led by the motivation of investors who lost their profit opportunities in domestic markets and trying to search for new profit opportunities in emerging markets. This may harm financial stability of emerging markets.
Klíčová slova:
emerging markets and developing economies; macroprudential policy; negative interest rate policy; cross-border capital flows

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2017
Datum podání práce:
29. 5. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64064_xvicm02.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
57946_xszam00.pdf [266,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
64064_bruna.pdf [85,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64064/podrobnosti