Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

SABR model a jeho využití při modelování volatility

Autor práce: Molodkina, Ksenia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Osoba oponující práci: Diviš, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: SABR model a jeho využití při modelování volatility
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je věnována modelování volatility smilu pro swapce. Začíná se úvodem do teorie swapce a oceňování swapce pomocí Black-76 modelu. Následně se řeší problematika modelování implikovaných volatilit. Nejdřív se prezentuje model lokální volatility a jeho výhody a nevýhody. Dále je podstatná část práce věnována SABR modelu stochastické volatility a kalibraci tohoto modelu na tržní data. V závěru práce se zhodnotí efektivita SABR modelu jako nástroje pro modelování volatility smilu.
Klíčová slova: model lokální volatility; SABR model; volatility smile; swapce; kalibrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: SABR model a jeho využití při modelování volatility
Překlad názvu: The SABR model and its use for volatility modeling
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is devoted to modeling of volatility smiles for swaptions. Initially, the theory of swaptions and the valuation process with Black-76 model are introduced. Following, the ways of handling the modeling of the implied volatilities are presented. Firstly, the local volatility model and its advantages and disadvantages are discussed. Furthermore, a substantial part of the thesis is devoted to the SABR model and its calibration to market data. Finally, the evaluation of the SABR model takes place as well as its ability to fit the volatility smiles.
Klíčová slova: swaption; volatility smile; calibration; SABR model; local volatility model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2016
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59415_xmolk00.pdf [1,80 MB]
Oponentura58069_divm04.pdf [137,76 kB]
Hodnocení vedoucího59415_witzanyj.pdf [555,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59415/podrobnosti