Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System
Autor práce:
Panýr, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Obešlo, František
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje aktuální vývoj měnové politiky a zavádění nekonvenčních měnových nástrojů centrálními bankami v reakci na finanční krizi a následnou past likvidity. Pozornost je upřena primárně na kvantitativní uvolňování a devizové intervence a jejich transmisní mechanismy, pomocí kterých se měnové autority snaží naplňovat svůj primární cíl v podobě cenové stability v situaci nulových úrokových sazeb a nefunkční standardní úrokové transmise. Hlavním cílem práce je propojení nekonvenční měnové politiky a likvidity bankovního systému a vysvětlit jejich úzký vztah. Analytická část se zaměřuje na specifický příklad české ekonomiky a implementaci devizových intervencí Českou národní bankou a jejich vlivu na uvolnění měnových podmínek a další nárůst přebytečné likvidity bankovního sektoru.
Klíčová slova:
nekonvenční měnové nástroje; transmisní mechanismy; kvantitativní uvolňování; devizové intervence; přebytek likvidity; Česká národní banka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2016
Datum podání práce:
23. 5. 2018
Datum obhajoby:
20.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58361_xpant07.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
57774_xobef00.pdf [105,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
58361_bruna.pdf [87,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58361/podrobnosti