Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Unconventional Monetary Policies and their Impacts on Liquidity of Czech Banking System
Autor práce:
Panýr, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Obešlo, František
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The master's thesis analyzes the current development of the monetary policy and the implementation of the unconventional monetary instruments by the central banks in response to the financial crisis and a subsequent liquidity trap. Attention is primarily focused on quantitative easing and foreign exchange interventions and their transmission mechanisms by which the monetary authorities seek to fulfill their primary objective in terms of price stability in a zero interest rate environment and a non-functioning standard interest rate transmission. The main objective of the thesis is to link the unconventional monetary policy and the liquidity of the banking system and to explain their close interaction. The analytical part focuses on a specific example of the Czech economy and the implementation of foreign exchange interventions by the Czech National Bank and their influence on the easing of monetary conditions and a further increase in the liquidity of the banking sector.
Klíčová slova:
unconventional monetary tools; transmission mechanisms; quantitative easing; foreign exchange interventions; excess liquidity; Czech National Bank

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2016
Datum podání práce:
23. 5. 2018
Datum obhajoby:
20.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58361_xpant07.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
57774_xobef00.pdf [105,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
58361_bruna.pdf [87,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58361/podrobnosti