Online komunikace náboženské obce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Online komunikace náboženské obce
Autor práce:
Martínek, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Mašita, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá online komunikací náboženské obce Církve československé husitské v Praze - Hloubětíně. Cílem práce je zhodnotit stávající komunikaci této náboženské obce a na jejím základě (a online komunikací jiných náboženských jednotek napříč církevními denominacemi) navrhnout online komunikaci pro tato náboženská uskupení. V první kapitole je čtenář seznámen s obecnými pojmy online marketingu a jeho formami. Druhá kapitola pak nabízí zhodnocení online komunikace několika sborů a farností napříč křesťanskými denominacemi. Třetí část práce pak po stručném zhodnocení online komunikace náboženské obce v Hloubětíně navrhuje změny vhodné k zapracování.
Klíčová slova:
Internet; Sociální sítě; Webové stránky; Internetová komunikace; E-mail marketing; Náboženská obec; Inzerce na Facebooku; Videomarketing; Mobilní marketing; Inzerce ve vyhledávačích; Online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 9. 2017
Datum podání práce:
27. 6. 2018
Datum obhajoby:
11.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62818_xmarv29.pdf [4,75 MB]
Oponentura:
58681_Mašita.pdf [62,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
62818_kubalm.pdf [62,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62818/podrobnosti